kadry-i-place

Biuro rachunkowe- kadry i płace

Każda firma zatrudniająca co najmniej jednego pracownika ma obowiązek prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej. Jeśli pracownik jest jeden, możemy się pokusić o samodzielne prowadzenie spraw kadrowych. Sprawa komplikuje się, gdy firma rozwija się i zwiększa zatrudnienie. Właściciel firmy, ze względu na wzrost ilości formalności związanych z obsługą pracowników, musi zatrudnić osoby, która zajmie się wszelkimi aspektami z tym związanymi. Kadry i płace mogą też zostać przekazane do obsługi przez zewnętrzne biuro rachunkowe.

Specjalista ds. kadr i płac na etacie

Zatrudnienie osoby, która zajmie się sprawami kadrowo- płacowymi często wiąże się ze sporymi wydatkami. Kosztem jest nie tylko pensja zatrudnionego fachowca.  Także specjalistyczne oprogramowanie i nakłady na szkolenia wynikające z często zmieniających się przepisów generują koszty. Osoba zatrudniona na tym stanowisku musi posiadać szereg kompetencji. Ważne jest nie tylko merytoryczne przygotowanie, uzyskane kierunkowe wykształcenie i przebyte szkolenia. Równie istotne w pracy kadrowca są cechy charakteru, takie jak  staranność, doskonała organizacja pracy, skrupulatność i zdolności analitycznego myślenia.  Znajomość prawa pracy, tematyki ubezpieczeń społecznych i przepisów BHP, dokładność i skrupulatność przy sporządzaniu i prowadzeniu dokumentacji to podstawowe cechy dobrego specjalisty ds. kadr i płac. Istotną sprawą jest kwestia odpowiedzialności cywilnej. W przypadku  nieprawidłowości, przed organami skarbowymi i ZUS-em odpowiedzialny jest zawsze właściciel firmy. Odpowiedzialność pracownika sprowadza się do równowartości 3 pensji miesięcznych i takiej wysokości odszkodowania możemy się domagać. Nie ma obowiązku wykupywania OC dla pracownika, a jeżeli pracodawca wymaga tego dla swojego pracownika, sam musi pokryć jego koszty.

Usługi kadrowo płacowe w biurze rachunkowym

Lepszym rozwiązaniem z ekonomicznego punktu widzenia jest zlecenie obsługi kadrowo płacowej biurowi rachunkowemu. Zatrudnieni tam specjaliści oferują fachowość, znajomość najnowszych przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Biuro rachunkowe gwarantuje terminowość sporządzenia dokumentów, ich poprawność zarówno pod względem merytorycznym, jak i prawnym. Ze względu na specyfikę zawodu i częste zmiany w przepisach, biura rachunkowe muszą inwestować w regularne szkolenia swoich pracowników. Daje to gwarancję, że prowadzenie spraw kadrowych i płacowych będzie zgodne z aktualnymi przepisami, a właściciele firm będą mogli się skupić na rozwijaniu swojej działalności, zamiast angażować się w papierkową robotę.  Biuro rachunkowe musi posiadać ubezpieczenie OC, które gwarantuje uzyskanie odszkodowania w przypadku błędu leżącego po jego stronie.

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych jest złożone, tym bardziej im więcej pracowników liczy nasza firma. Zadbajmy o to, by zajęli się tym fachowcy.