Brexit

Brexit – co dalej?

Brexit – w dniu 31 stycznia 2020 roku Wielka Brytania przestała być członkiem Unii Europejskiej. Co za tym idzie zrodziło się wiele pytań między innymi wśród Polaków na temat konsekwencji tej decyzji. Dotyczą on w szczególności kwestii przekraczania granicy od 1 lutego 2020 r. czy też swobody przepływu towarów. Ponadto kolejnym problemem do rozważenia pozostaje rozstrzyganie sporów i respektowanie wyroków sądów oraz zmiany, z jakimi będą musiały się liczyć poszczególne dziedziny życia gospodarczego.

Brexit okres przejściowy

W dniu 1 lutego br. rozpoczął się tzw. okres przejściowy między Wielką Brytanią a Unią Europejską, który będzie trwać do 31 grudnia 2020 r. Oczywistym jest, że zakończenie członkostwa w Unii oznacza obowiązek uregulowania na nowo wszystkich dotychczas obowiązujących przepisów życia we wspólnocie. Jest to czas również dla polskich polityków na wypracowanie nowych regulacji, jak również przygotowanie się do kompletnie nowej rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Obecnie trudno wróżyć o ostatecznym kształcie przyszłych relacji z Wielką Brytanią. Prawdopodobnie konkrety poznamy na krótko przed końcem okresu przejściowego. Tymczasem do końca roku dla zwykłych obywateli okres przejściowy oznaczać będzie zachowanie praw i swobód istniejących przed Brexitem.

Mimo, iż rząd brytyjski nie zakłada przedłużenia okresu przejściowego, warto wiedzieć, że umowa o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE przewiduje jednorazowo taką możliwość.

Brexit a polscy przedsiębiorcy w roku 2020

Do końca roku 2020, czyli w okresie przejściowym, polscy przedsiębiorcy oraz obywatele nie odczują zasadniczych zmian w relacjach z Wielką Brytanią. A zatem dalej obowiązywać będą dotychczasowe przepisy dotyczące miedzy innymi:

▪ swobody przepływu osób oraz zasad nauki, pracy i zamieszkania Polaków na Wyspach;
♦ przekraczania granicy UE – Wielka Brytania na podstawie dowodu osobistego;
wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych dla przedstawicieli zawodów regulowanych;
♦ eksportu towarów do Wielkiej Brytanii;
▪ braku ceł, kontyngentów i innych dodatkowych barier w handlu;
♦ zasad wykonywania transportu drogowego i lotniczego pomiędzy UE a Wielką Brytanią;
▪ obowiązków dotyczących uzyskania licencji, pozwoleń lub spełniania norm sanitarnych czy fitosanitarnych dla produktów rolno-spożywczych;
♦ jednolitych paszportów dla usług finansowych;
▪ zasad w zakresie VAT i akcyzy.

Również obywatele brytyjscy, którzy w trakcie okresu przejściowego mieszkają w Polsce utrzymają swoje prawa dotyczące pobytu, wykonywania pracy, dostępu do edukacji, służby zdrowia i usług publicznych. Wszelkich dodatkowych informacji można uzyskać w naszym biurze rachunkowym Profeum.