e-zwolnienie

E-zwolnienia nie dla wszystkich

1 grudnia 2018r. to dzień, od którego obowiązuje wystawianie zwolnienia lekarskiego w formie elektronicznej. Idąc do lekarza nie otrzymamy już klasycznego papierowego L4. E-zwolnienia lekarskie wystawione w systemie elektronicznym przez naszego lekarza, automatycznie trafiają do pracodawcy i oddziału ZUS-u. Nie musimy się już martwić, jak dostarczyć je w obowiązkowym terminie 7 dni i spokojnie możemy się kurować.

Lekarz nie będzie miał także problemu z wystawieniem zwolnienia w trakcie wizyty domowej. Może przed wizytą wydrukować e-ZLA, uzupełnić w domu pacjenta i później wprowadzić do systemu. Jeśli ma ze sobą laptopa i dostęp do internetu, może to zrobić jeszcze w trakcie wizyty.

Po co e-zwolnienie?

Podstawowym założeniem wprowadzenia systemu e-zwolnień jest kontrola nad prawidłowością i zasadnością wystawiania zwolnień lekarskich i wypacanych zasiłków chorobowych. Jest to narzędzie kontroli pracownika nie tylko przez ZUS, ale i pracodawcę. Zastosowanie systemu e-zwolnień na pewno pomoże także skrócić czas wizyty. Po wpisaniu numeru PESEL wiele pól w formularzu zostaje wypełnione automatycznie, np. NIP pracodawcy. Formularz w formie elektronicznej zwalnia z obowiązku dostarczania wystawionych druków L4 do ZUSu. Nie ma także konieczności przechowywania ich kopii w przychodni.

Nie tak prosto…

Problemem może być wciąż słabe zinformatyzowanie pracujących przychodni i konieczność przeszkolenia samych lekarzy z procedury wystawiania e-zwolnień. Także działanie systemu e-PUAP, niezbędnego do uwierzytelnienia podpisu lekarza na zwolnieniu, pozostawia często wiele do życzenia. ZUS uruchomił linię informacyjną , przeprowadził szereg szkoleń wśród kadry zarówno lekarskiej, jak i pielęgniarek, czy rejestratorek medycznych. Wszystko by wdrożyć działanie systemu i zapewnić jego bezawaryjne funkcjonowanie. O efektywności tych działań będziemy się mogli przekonać wkrótce.

Kto otrzyma stare zwolnienie L4?

Chociaż obowiązek wystawianie e-zwolnień jest obligatoryjny, to jednak nie zawsze jako pacjenci możemy skorzystać z tego udogodnienia. Jeśli nasz pracodawca nie ma założonego profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS-u to nie ma możliwości otrzymania e-zwolnienia… Posiadanie takiego konta nie jest obowiązkowe w przypadku małych przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 5 osób. Lekarz w momencie wystawania zwolnienia w systemie widzi, czy pracodawca ma swoje konto PUE ZUS i jeśli się okaże, że nie ma, to otrzymamy zwolnienie w formie papierowej.