Egzekucja komornicza

Egzekucja komornicza – czy Twoje auto może być zagrożone?

Egzekucja komornicza to postępowanie, którego celem jest jak najszybsze odzyskanie wierzytelności, czyli zasądzonego długu. Oczywiście działanie takie jest ostateczne i ma miejsce wówczas, gdy dłużnik nie ma zamiaru regulować swoich zobowiązań. Wtedy też do tak zwanej akcji wkracza komornik. Ale swoje działania podejmuje dopiero na podstawie złożonego wniosku przez wierzyciela i w momencie otrzymania tytułu wykonawczego, któremu to sąd nadał klauzulę wykonalności.

Komornik sądowy – kim jest i jakie ma uprawnienia

Na terenie obejmującym rewir danego sądu rejonowego działa komornik sądowy, który warto wiedzieć jest funkcjonariuszem publicznym. Przykładowo: komornik sądowy Rzeszówosoba taka działa przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, gdzie też posiada kancelarię komorniczą, w której przyjmuje strony. Główne zadania komornika sądowego skupiają się na wykonywaniu orzeczeń sądu. Osoba taka czuwa też nad dostarczaniem dłużnikowi wszelkich pism i zawiadomień sądowych, oczywiście za potwierdzeniem odbioru. Podczas swoich działań komornik na zlecenie wierzyciela prowadzi poszukiwania majątku i źródeł dochodu dłużnika. Zabezpiecza też spadek, zaś w razie konieczności przeprowadza licytację na przykład nieruchomości.

Czy podczas egzekucji komorniczej komornik może sprzedać samochód?

Komornik posiadając tytuł wykonawczy może jak najbardziej zająć i sprzedać ruchomości na poczet spłaty długu dla wierzyciela. Mówiąc o ruchomościach zalicza się do nich właśnie samochody, inne pojazdy, maszyny rolnicze, jak również inny sprzęt elektroniczny. Może także zająć nieruchomości, czyli na przykład dom. Warunkiem jest jedynie istotny fakt, iż wyżej wymienione muszą stanowić własność dłużnika. Oprócz nieruchomości i ruchomości jak wiadomo komornik może zająć wynagrodzenie za pracę, rachunki bankowe dłużnika, część jego emerytury czy renty oraz wszelkie inne dochody i prawa majątkowe. A czego nie może? Z egzekucji wyłączone natomiast są przedmioty, które w życiu codziennym są niezbędne do życia dłużnika i jego rodziny. Są to np. kuchenka służąca do przygotowywania posiłków, lodówka, łóżko i tym podobne. Lista tych jest sporo dłuższa i obejmuje w wielkim skrócie ponadto: odzież, leki, żywność, opał, przedmioty niezbędne do nauki oraz wykonywania praktyk religijnych.