biuro rachunkowe rzeszów

Mały ZUS dla małych firm. Biuro Rachunkowe Profeum wyjaśnia.

1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie kolejna ustawa, która daje małym przedsiębiorcom prawo do płacenia obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne. Nazywana jest szumnie „Małym ZUS-em”. Jakie zasady obowiązują przedsiębiorców chcących skorzystać z tego udogodnienia, wyjaśnia nasze Biuro Rachunkowe Profeum.

Dla kogo?

Obecnie wysokość składki odprowadzanej przez przedsiębiorcę do ZUS-u jest niezależna od przychodu i wynosi 1232,16 zł. Wysokość tej kwoty stanowi dla wielu małych przedsiębiorców barierę, która wpływa na zmniejszenie rentowności, a często prowadzi wręcz do zawieszenia lub zamknięcia działalności. Małe, lokalnie działające firmy o niskich przychodach, które obciążone są wysokimi składkami ZUS, balansują na granicy opłacalności. Prowadzenie działalności tylko po to, by zarobić na opłacenie składki ZUS, mija się z celem. Nowa ustawa umożliwia płacenie składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości proporcjonalnej do przychodu. Jakie są wiec kryteria?

Podstawowym warunkiem, który musi spełnić mały przedsiębiorca, by móc skorzystać z „małego ZUS-u” jest kryterium przychodu (nie dochodu!). Średni miesięczny przychód nie może przekraczać 2,5 krotności minimalnego wynagrodzenia (w skali roku jest to jego 30- krotność). Obecnie jest to kwota 5250 zł. Warto wspomnieć, że wysokość tej kwoty jest płynna i zmienia się wraz z kolejnymi rewaloryzacjami płacy minimalnej. Kolejny wymóg to prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Konieczne jest też prowadzenie działalności przez minimum 60 dni w minionym roku.

Kto nie może skorzystać z tej formy pomocy?

Możliwości skorzystania z preferencyjnych warunków nie przysługuje:

– przedsiębiorcy, których średnie przychody miesięczne przekraczają kwotę 5250 zł,

– firmy korzystające obecnie z preferencyjnych składek ZUS, przysługujących przez pierwsze 2 lata prowadzenia działalności,

– osoby dopiero rozpoczynający działalność (wymóg prowadzenia je przez min. 60 dni w ubiegłym roku),

Uwagi

Pamiętajmy jednak, że obniżyć możemy tylko wysokości składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe). Natomiast składkę na ubezpieczenie zdrowotne płacić trzeba w pełnej wysokości.

Obniżenie wysokości wpłacanych do ZUS-u składek wpływa także bezpośrednio na wysokość przyszłej emerytury. Zmienia także wysokość przysługujących nam świadczeń z tytułu zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i świadczeń rehabilitacyjnych.

Jeśli zastanawiasz się, czy Twoja firma spełnia wszelkie kryteria uprawniające ją do płacenia zryczałtowanego ZUS-u, skorzystaj z wiedzy pracowników naszej Firmy. Biuro rachunkowe Profeum doradzi i pomoże w kwestiach formalnych!