PIT 2021

PIT 2021 – ważna data!

PIT 2021 należy rozliczyć do 30 kwietnia 2021 roku!

Obecnie jesteśmy w trakcie składania zeznań PIT za 2020 rok. Jako podatnicy mamy obowiązek rozliczenia się z Urzędem Skarbowym do dnia 30 kwietnia. Osoby, które otrzymały PIT-11A z organu rentowego mogą samodzielnie złożyć roczne zeznanie. Jeżeli tego nie zrobią do dnia 30 kwietnia, wówczas US zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2020 rok, które jest automatycznie generowane w usłudze rządowego portalu Twój e-PIT.

e-PIT w całodobowym e-Urzędzie Skarbowym

Od 1 lutego 2021 roku ruszył dla nas jako klientów nowoczesny i wygodny kanał komunikacji z urzędem skarbowym. Obecnie ma on za zadanie ułatwić nam w znacznym stopniu rozliczenia podatkowe. Prace nad budową i pełną funkcjonalnością tego ogólnodostępnego serwisu mają potrwać jeszcze ponad rok, planowane są do września 2022 r. W efekcie będzie można dzięki usługom online załatwić sprawy podatkowe bez konieczności odwiedzania urzędów lub banków.

A oto jakie usługi będzie dla nas świadczyć e-Urząd Skarbowy od 1 lutego 2021 roku:

– dostęp do danych podatkowych klienta;

– usługa Twój e-PIT;

– dane o nałożonych mandatach;

– dostęp do aplikacji e-mikrofirma;

– płatność online w zakresie np.: PIT, CIT, VAT, PCC, opłaty skarbowej, mandatów, podatków od spadków i darowizn oraz innych;

– historia płatności online;

– możliwość składania wybranych elektronicznych wniosków oraz historia wysłanych dokumentów.

Kolejne etapy rozbudowy serwisu mają przyczynić się również do korzystania z takich funkcjonalności, jak: e-zaświadczenia, usługi dla notariuszy i komorników sądowych, a także integracji z serwisem e-TOLL.

PIT 2021 czyli e-PIT – logowanie

Aby móc bezpiecznie złożyć swoje zeznanie podatkowe należy zalogować się do e-Urzędu Skarbowego. Możliwości logowania są następujące:

przez login.gov.pl czyli profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną;

danymi podatkowymi – tj. PESEL lub NIP i kwota przychodów;

przez aplikację mObywatel, którą należy aktywować za pomocą profilu zaufanego.

Więcej informacji na temat rozliczenia PIT-u 2021 można uzyskać w naszym biurze rachunkowym PROFEUM w Rzeszowie.