Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Czy przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. jest opłacalne i jakie przynosi korzyści? Każdy przedsiębiorca wcześniej bądź później zadaje sobie takie właśnie pytanie. Otóż po osiągnięciu już pewnego etapu rozwoju swojego biznesu przedsiębiorcy naturalnie decydują się na takie posunięcie. I ma to bardzo wiele zalet, aczkolwiek należy również wziąć pod uwagę koszty związane z tym działaniem.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Indywidualna działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną jest najprostszym sposobem prowadzenia firmy. Idealnie więc sprawdza się przy kierowaniu drobnym biznesem. Do jej prowadzenia nie trzeba sporządzać żadnych umów, ani też nie jest wymagany minimalny kapitał. Po nadaniu nazwy firmie (najprościej imię i nazwisko) i zarejestrowaniu jej w CEIDG stajemy się przedsiębiorcą. Należy tutaj pamiętać, że wszelkie zobowiązania w momencie braku generowania zysków musimy pokryć z prywatnego majątku.

Spółka z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaś jest najbardziej popularną spółką handlową w Polsce. Idealnie forma ta sprawdza się na przykład dla wspólników, ponieważ każdy z nich zachowuje bezpośredni nadzór i jednocześnie ogranicza ryzyko tylko do własnego wkładu. A zatem nie mówimy tutaj o odpowiedzialności własnym majątkiem. Spółkę taką mogą zawiązać osoby fizyczne bądź osoby prawne bez względu na obywatelstwo. Natomiast do jej założenia wymagany jest kapitał w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Ponadto umowa spółki z o.o. musi być sporządzona w postaci aktu notarialnego. Spółkę rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym w sposób tradycyjny albo elektronicznie.

Kto może przekształcić działalność w spółkę

Zgodnie z art. 551 § 5 K.S.H. „Przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) – (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą) (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową).”
Powyższy przepis wprowadza do porządku prawnego sposobność zmiany działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową.

Czynności związane z przekształceniem działalności gospodarczej w spółkę kapitałową

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. wiąże się w z wykonaniem następujących czynności:

– Należy sporządzić plan przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami.

– Poddać plan badaniu przez biegłego rewidenta.

– Złożyć oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy.

– Powołać członków organów spółki przekształconej, co najmniej zarządu.

– Zawrzeć umowy spółki przekształconej.

– Dokonać w rejestrze wpisu spółki przekształconej.

– Wykreślić przedsiębiorcę przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. – Korzyści

Niewątpliwe korzyści, jakie można uzyskać po zmianie swojej działalności w spółkę są następujące:

▪ Ograniczenie odpowiedzialności przedsiębiorcy jego majątkiem osobistym za zobowiązania oraz subsydiarna odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o..

 Możliwość zdobycia dodatkowego kapitału na rozwój działalności przez przyjęcie nowych wspólników i podwyższenie kapitału spółki.

Jasna kwestia dziedziczenia udziałów w spółce prawa handlowego. Spadkobiercy mogą kontynuować działalność spółki w przypadku śmierci udziałowca.

♦ Tożsamość obu podmiotów, co oznacza, że nowa spółka jest kontynuatorem jednoosobowej działalności gospodarczej.

Możliwość przekształcenia jednoosobowej spółki kapitałowej w inną spółkę, co w konsekwencji umożliwi optymalizację podatkową prowadzonej działalności.

♦ Lepsze postrzeganie na rynku spółki kapitałowej niż jednoosobowej działalności gospodarczej.