pit2018

Rozliczenie PIT 2018- samodzielnie czy z Urzędem Skarbowym?

Kolejna nowelizacja Ministerstwa Finansów ‘Twój e-PIT’, która weszła w życie w 2019r, ma ułatwić tysiącom podatników rozliczenie się z fiskusem w terminie i przy minimalnym zaangażowaniu. Zakłada on sporządzenie deklaracji rozliczeniowej każdego podatnika  przez KAS na podstawie posiadanych przez US informacji z deklaracji z lat ubiegłych. Czy biuro rachunkowe Rzeszów nie będzie już musiało rozliczać swoich klientów? Czy warto zostawić wszystko w rękach Urzędu Skarbowego?

Komu Urząd Skarbowy wypełni PIT?

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wypełni deklaracje PIT wszystkim podatnikom. Zrobi to na podstawie danych uzyskanych od płatników i z zeznań podatkowych złożonych za rok ubiegły. Jeśli w danym roku podatkowym uzyskałeś dochód ze stosunku pracy, z umowy zlecenia czy o dzieło, ze stypendium czy też emerytury lub renty, rozliczasz się indywidualnie i  nie korzystasz z żadnych odliczeń, nie musisz robić nic. KAS sporządzi za Ciebie deklarację, która zostanie zaakceptowana przez US z końcem okresu rozliczeniowego.

Modyfikacja deklaracji

Każdy podatnik może na Portalu Podatkowym po 15 stycznia podejrzeć ‘Twój e-PIT’ i podjąć jedno z możliwych działań:

  • Zweryfikować zawartość PIT-u i zaakceptować bez zmian
  • Zmienić formę rozliczenia z indywidualnego na rozliczenie z współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko
  • Poprawić dane np. zmienić organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1% naszego podatku
  • Uzupełnić dane, których nie posiada KAS np. odliczenia na internet, IKZE, ulgi na badania i rozwój, cele rehabilitacyjne
  • Odrzucić sporządzoną deklarację i rozliczyć się samodzielnie

Terminy rozliczenia deklaracji PIT

Począwszy od 15 stycznia do 30 kwietnia możemy sprawdzić PIT przygotowany przez KAS, zweryfikować go lub zaakceptować. Jednak Urzędy Skarbowe będą rozpatrywać PIT-y dopiero od 15 lutego, więc ewentualnego zwrotu podatku możemy się spodziewać w przepisowym terminie 45 dni od momentu zatwierdzenia decyzji.

Odpowiedzialność za błędy w deklaracji

Bardzo istotną kwestią w przypadku sporządzenia deklaracji przez KAS jest kwestia jej odpowiedzialności za ewentualne błędy w wyliczeniach kwot. Jednak z odpowiedzialności zwolnić ją może wprowadzenie błędnych danych przez podatnika w trakcie modyfikacji sporządzonej deklaracji lub nieprawdziwości tych danych. Sprawdzajmy więc deklaracje sporządzone przez KAS, bo nikt nie jest nieomylny, jednak bądźmy przy tym dokładni.