Tarcza Atykryzysowa

Tarcza Antykryzysowa dla przedsiębiorców w czasie pandemii

Tarcza Antykryzysowa – takim mianem określono pakiet rozwiązań, które miałyby pomóc polskim przedsiębiorcom przetrwać kryzys, jaki spowodowała obecnie panująca na świecie pandemia. Wywołał ją natomiast koronawirus SARS-CoV-2, który po raz pierwszy zidentyfikowano w chińskim mieście Wuhan w grudniu 2019 r. Tenże wirus w bardzo szybkim tempie rozprzestrzenił się na pozostałe kontynenty i w sposób znaczący wpłynął na dotychczasowe życie ich mieszkańców. Polacy również zostali objęci szczególnym reżimem sanitarnym. Miedzy innymi ograniczono ruch lotniczy i kolejowy, wprowadzono zakaz imprez i zgrupowań ludzi, zamknięto centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe. W szkołach wprowadzono naukę zdalną, a przedsiębiorcy prowadzący swoje lokale gastronomiczne i inne punkty usługowe, typu salony fryzjerskie, musieli zamknąć drzwi swoich zakładów. To tylko wybrane sektory, które z dnia na dzień stanęły przed wielkim znakiem zapytania, co dalej?

Tarcza Antykryzysowa – pomysł polskiego rządu

Rząd w Polsce opracował „lekarstwo” mające na celu zapobieganie utracie miejsc pracy, zamykaniu zakładów czy bankructwom małych, średnich i dużych firm w dobie epidemii. Plan ten między innymi umożliwia na przykład przesunięcie w czasie opłaty składek lub podatków bez dodatkowych opłat prolongacyjnych. Wszelkie podjęte działania mają za podstawowy cel amortyzację negatywnych skutków powodowanych przez koronawirus na polską gospodarkę. Pakiet skierowano do wszystkich przedsiębiorców, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności, a jego całkowitą wartość oszacowano na 212 mld zł.

Przykładowe korzyści wynikające z Tarczy Antykryzysowej


Oto wybrane ulgi, z jakich można skorzystać w ramach Tarczy Antykryzysowej
, aby przetrwać czekające nas najbliższe trudne miesiące:

– Każdy przedsiębiorca będzie mógł odroczyć składki na ZUS bez opłat i odsetek. Natomiast Państwo zobligowało się dołożyć do pensji pracowników zatrudnionych w firmach w obecnym postoju.

– Firmy turystyczne mogą skorzystać z wydłużonej do 180 dni możliwości zwrotów kosztów za nierealizowane przedsięwzięcia.

– Małe spółki zatrudniające do 9 pracowników mogą zwracać się o pożyczki w wysokości 5 tys. zł.

– Umożliwiono prolongatę terminu przekazania zaliczek na PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu do końca maja.

– Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych mogą skorzystać ze świadczenia miesięcznego w kwocie około 2 tys. zł. brutto.

– Aktywnym pracownikom wydłużono ważność okresowych badań lekarskich, zaś cudzoziemcom przedłużono wizy pobytowe i zezwolenia na pobyt czasowy.

– Natomiast rodzicom, którzy sprawują opiekę nad dziećmi do 8 roku życia, wydłużono prawo do zasiłku opiekuńczego.

Biuro rachunkowe Rzeszów

W celu uzyskania wsparcia oferowanego przez polską Tarczę Antykryzysową należy oczywiście wypełnić odpowiedni wniosek oraz spełnić określone warunki. Odpowiedzi na wszelkie pytania związane z pomocą dla polskich przedsiębiorców można uzyskać w biurze rachunkowym PROFEUM w Rzeszowie.